Att anordna en konferens är ett gediget arbete. Som arrangör måste man se till att en stor mängd människor kan utbyta information, lyssna på föredrag med mera. Man måste också se till att de mår bra under tiden; att de har god ventilation, tillgång till mat och annat nödvändigt. Här berättar vi om ny teknik som används på konferenser världen över, med goda resultat för både arrangörer och besökare. På DN kan du läsa om Women In Tech, en konferens för kvinnor som jobbar inom teknikbranschen.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens, förkortat AI, används allt mer för att förenkla för människor inom olika områden. Man har också använt AI till att skapa saker som är väldigt svåra för människor att uppnå snabbt, som rörliga filmer av stillbilder. När det gäller konferenser kan AI användas för att skapa chattrobotar, som svarar på frågor på Facebook eller andra medier. Det tar bort en hel del merarbete för arrangören, som på det viset lättare kan informera konferensdeltagarna.

AI kan också ges tillgång till besökarnas profiler på sociala medier, och utifrån detta ge rekommendationer kring vilka föreläsningar som är intressanta, vilka personer som besökaren borde nätverka med och så vidare. Detta kan till exempel implementeras via en särskild app, utvecklad specifikt för konferensen.

Livestreaming

Genom att sända hela konferensen live över nätet kan du ge fler personer möjlighet att besöka och delta i föreläsningar och andra events, oavsett var på jorden de befinner sig. Detta är också positivt ur klimatsynpunkt, och ger möjlighet att tillgänglighetsanpassa konferensen genom att till exempel lägga till teckenspråkstolkning eller snabböversättning till olika språk.

Man kan också lägga till livestreaming av utvalda events från konferensen på sociala medier, som till exempel Facebook. Detta utökar publiken ytterligare, även till de som inte valt att delta. Genom att uppmuntra följare att dela inlägg med hjälp av livestreaming kan man få ännu fler människor att intressera sig för konferensen.

Ansiktsigenkänning

Med hjälp av ansiktsigenkänning kan mjukvara snabbt identifiera besökare på konferenser, vilket gör det möjligt att skapa automatisk incheckning. Så fort programvaran känt igen besökaren skrivs en namnlapp ut som besökaren kan ha på sig under konferensen. Detta förbereds redan i förväg, genom att besökaren vid registrering laddar upp ett foto av sig själv. Besökaren kan också ge tillgång till sin sociala medier-profil. Bilden krypteras sedan så att den inte kan användas på ett sätt som är negativt för besökaren, och datahanteringen är därmed säker enligt GDPR-lagen. När konferensen är över raderas databasen och allt innehåll som kan kopplas till besökaren.