Tekniken utvecklas ständigt och med det kommer nya sätt att anordna konferenser. Hur det går till, kommer du att kunna läsa om på denna hemsida.